I Ty możesz pomóc...

Pomóż pomagać!
Pomoc humanitarna i wsparcie potrzebujących.

Komu pomagamy?

Skupiamy się na osobach, których życiu zagraża niebezpieczeństwo. Na osobach bezpośrednio zagrożonych działaniami wojennymi, jak również m.in na osobach przebywających już na terytorium Polski, na uchodźcach wojennych. Staramy się, by nasza pomoc docierała w konkretne miejsca, co jest możliwe dzięki kontaktom w Polsce i w Ukrainie.
Obecnie naszym najważniejszym projektem jest organizacja schronienia dla rodzin z Ukrainy, Wynajmujemy, remontujemy i wyposażamy dom do zamieszkania dla uchodźców.

św. Marta z Betanii

Przyjaciółka Jezusa, siostra Marii i Łazarza. Marta zawsze przygotowywała posiłki, gdy Jezus gościł w ich domu. Była panią domu. Troszczyła się o to co niezbędne, by niczego nie brakowało gościom.

Prowadzone projekty

Obecnie skupiamy się głównie na pomocy związanej z wojną w Ukrainie.
Nasze najważniejsze projekty to:
- Schronienie dla uchodźcy;
- Opatrunek dla Ukrainy;
- Żywność na co dzień.

nasi Partnerzy

Współpracujemy z podmiotami zarówno publicznymi jak również prywatnymi, gdzie spotykamy się z życzliwością i z chęcią pomocy drugiemu człowiekowi.